بستن
FA EN AR RU FR CHI

بورس تحصیلی کشور مالزی

بورس تحصیلی کشور مالزی


 

بورس تحصیلی کشور مالزی

بورس تحصیلی کشور مالزی در مقطع کارشناسی ارشد و در حوزه های اقتصاد و بانکداری، مدیریت صنعتی، علوم و فناوری، روابط بین الملل، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، کشاورزی و علوم دامی می باشد

سایت بورس دولت مالزی:  

http://biasiswa.mohe.gov.my/INTER/index.php

سایت اطلاع رسانی اداره کل بورس سازمان دانشجویان:

scholarship.saorg.ir

سایت ارزشیابی دانشگاه ها:                                                                                                                                                  grad.saorg.ir                                                                                                                  دانلود اطلاعیه