بستن
FA EN AR RU FR CHI

زمانبدی دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تمدید سنوات در تابستان ۹۷

زمانبدی دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تمدید سنوات در تابستان ۹۷


زمانبدی دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تمدید سنوات در تابستان ۹۷

باتوجه به ابلاغیه تحصیلات تکمیلی دانشگاه، آخرین روز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، پروپوزال دکترا و رساله دکترا در نیمسال جاری ۲۱شهریورماه می باشد.

 

مهلت انجام موارد زیر ۱۵ مردادماه می باشد:

 

  • تحویل "فرم مجوز دفاع از پایان نامه ارشد" به مدیران گروه جهت دفاع در نیمسال جاری
  • تحویل نسخه نهایی پروپوزال دکترا به همراه فرم بررسی اولیه پرپوپوزال به مدیران گروه جهت دفاع از پروپوزال دکترا
  • تحویل فرمها و انجام امور مربوط به تمدید سنوات برای دانشجویان ارشد و دکترا که سنوات مجاز آنها به اتمام رسیده است
  • تحویل گزارش پیشرفت شش ماهه دانشجویان دکترایی که پروپوزال مصوب دارند
  • تحویل نسخه نهایی رساله دکترا به مدیران گروه جهت دفاع از رساله

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک