بستن
FA EN AR RU FR CHI

زمانبدی دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تمدید سنوات در تابستان 97

زمانبدی دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تمدید سنوات در تابستان 97


زمانبدی دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تمدید سنوات در تابستان 97

باتوجه به ابلاغیه تحصیلات تکمیلی دانشگاه، آخرین روز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، پروپوزال دکترا و رساله دکترا در نیمسال جاری 21شهریورماه می باشد.

 

مهلت انجام موارد زیر 15 مردادماه می باشد:

 
  • تحویل "فرم مجوز دفاع از پایان نامه ارشد" به مدیران گروه جهت دفاع در نیمسال جاری
  • تحویل نسخه نهایی پروپوزال دکترا به همراه فرم بررسی اولیه پرپوپوزال به مدیران گروه جهت دفاع از پروپوزال دکترا
  • تحویل فرمها و انجام امور مربوط به تمدید سنوات برای دانشجویان ارشد و دکترا که سنوات مجاز آنها به اتمام رسیده است
  • تحویل گزارش پیشرفت شش ماهه دانشجویان دکترایی که پروپوزال مصوب دارند
  • تحویل نسخه نهایی رساله دکترا به مدیران گروه جهت دفاع از رساله
 

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک