بستن
FA EN AR RU FR CHI

زمانبندی دفاع پروژه های کارشناسی تابستان ۹۷

زمانبندی دفاع پروژه های کارشناسی تابستان ۹۷


زمانبندی دفاع پروژه های کارشناسی تابستان ۹۷

جلسه دفاع پروژه های کارشناسی گروه های آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک به شرح ذیل می باشد

 

۱-گروه طراحی جامدات: شنبه ۱۳ مرداد ساعت ۹ صبح

۲-گروه حرارت و سیالات: یکشنبه ۱۴ مرداد ساعت ۹ صبح

۳-گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات: یکشنبه ۱۴ مرداد  ۱۰٫۵ صبح