بستن
FA EN AR RU FR CHI

زمانبندی دفاع پروژه های کارشناسی تابستان 97

زمانبندی دفاع پروژه های کارشناسی تابستان 97


زمانبندی دفاع پروژه های کارشناسی تابستان 97

جلسه دفاع پروژه های کارشناسی گروه های آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک به شرح ذیل می باشد

 

1-گروه طراحی جامدات: شنبه 13 مرداد ساعت 9 صبح

2-گروه حرارت و سیالات: یکشنبه 14 مرداد ساعت 9 صبح

3-گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات: یکشنبه 14 مرداد  10.5 صبح