بستن
FA EN AR RU FR

زمانبندی دفاع پروژه های کارشناسی تابستان 97

زمانبندی دفاع پروژه های کارشناسی تابستان 97


زمانبندی دفاع پروژه های کارشناسی تابستان 97

جلسه دفاع پروژه های کارشناسی گروه های آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک به شرح ذیل می باشد

 

1-گروه طراحی جامدات: شنبه 13 مرداد ساعت 9 صبح

2-گروه حرارت و سیالات: یکشنبه 14 مرداد ساعت 9 صبح

3-گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات: یکشنبه 14 مرداد  10.5 صبح