بستن
FA EN AR RU FR CHI

عضو هیات علمی دانشکده در میان دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرار گرفت

عضو هیات علمی دانشکده در میان دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرار گرفت


 

عضو هیات علمی دانشکده در میان دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرار گرفت

با توجه به اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)، دکتر رضا انصاری خلخالی عضو هیأت علمی گروه طراحی جامدات در میان دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرار گرفت.

ضمن تبریک به دکتر انصاری و جامعه دانشگاهی، برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون داریم.