بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه دانشجویان دکترا

قابل توجه دانشجویان دکترا


قابل توجه دانشجویان دکترا

به اطلاع کلیه دانشجویان دکترا که در اسفند ماه 96 از پروپوزال دکترای خود، دفاع موفق نموده اند، به عنوان آخرین فرصت تنها تا پایان خردادماه باید گردش کار ثبت پروپوزال در سامانه سادا را تکمیل نمایند. لازم بذکر است تا زمانی که گردش کار تکمیل نشده، تصویب پروپوزال در دانشکده مصوب نمی گردد و عواقب آموزشی آن بر عهده دانشجو می باشد. موارد لازم جهت الصاق در سامانه عبارتند از:

*************************************************

1-صورتجلسه تصویب پروپوزال

2-فرم شماره 10

3-تاییدیه سایت ایرانداک (ثبت پیشنهاده)

4-فرم دوصفحه ای درخواست تصویب پروپوزال