بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که اردیبهشت 97 پروپوزال آنها در گروه مربوطه تایید شده است، می رساند تا پایان خرداد ماه فرصت دارند تا گردش کار پروپوزال در سامانه را تکمیل نمایند.

موارد لازم جهت الصاق در سامانه عبارتند از:

1-فرم دو صفحه ای درخواست تصویب پروپوزال

2-تاییدیه سایت ایرانداک (ثبت پیشنهاده)