بستن
FA EN AR RU FR

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که اردیبهشت 97 پروپوزال آنها در گروه مربوطه تایید شده است، می رساند تا پایان خرداد ماه فرصت دارند تا گردش کار پروپوزال در سامانه را تکمیل نمایند.

موارد لازم جهت الصاق در سامانه عبارتند از:

1-فرم دو صفحه ای درخواست تصویب پروپوزال

2-تاییدیه سایت ایرانداک (ثبت پیشنهاده)