برگزاری سمینار" بررسی یک سیستم پمپ حرارتی جذبی جدید برای گرمایش، سرمایش و ذخیره گرما" در تاریخ 1401/02/10

23 04 2022
کد خبر : 3918321
تعداد بازدید : 15009

 


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب