بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

نمایش 35 نتیجه
از 1
 
حسن اسدی گیلاکجانی

حسن اسدی گیلاکجانی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
نیما امانی فرد

نیما امانی فرد 

استاد
پست الکترونیکی: 
هاشم بابائی

هاشم بابائی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی باستی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
کورش جواهرده

کورش جواهرده 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
امین حقیقی پشتیری

امین حقیقی پشتیری 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فرزام دادگر راد

فرزام دادگر راد 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
سید رضا فلاحتگر

سید رضا فلاحتگر 

استادیار
پست الکترونیکی: 
شهاب صحرایی

شهاب صحرایی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
مجید علی طاولی

مجید علی طاولی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد کلته 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
رامین کوهی کمالی

رامین کوهی کمالی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
جواد محمودی مهر

جواد محمودی مهر  

دانشیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد نقاش زادگان 

استادیار
پست الکترونیکی: 
نمایش 35 نتیجه
از 1