نماینده معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشکده مکانیک

رضا جمیل نیا

 نام ونام خانوادگی : رضا جمیل نیا

 رتبه علمی : استادیار

 گروه : دینامیک، کنترل و ارتعاشات

 پست الکترونیک:jamilnia@guilan.ir